19 paź

Wyświetlenie zawartości RSS’a (wbudowany widget) w nowym oknie

W pliku ‚default-widgets.php’

class WP_Widget_RSS

w funkcji widget, linia 972

$title = „<a class=’rsswidget’ href=’$url’ target=’_blank’><img style=’border:0′ width=’14’ height=’14’ src=’$icon’ alt=’RSS’ /></a> <a class=’rsswidget’ href=’$link’ target=’_blank’>$title</a>”;
w funkcji wp_widget_rss_output, linie 1091,1093

echo „<li><a class=’rsswidget’ href=’$link’ target=’_blank’>$title</a>{$date}{$summary}{$author}</li>”;

echo „<li><a class=’rsswidget’ href=’$link’ target=’_blank’>$title</a>{$date}{$author}</li>”;

One thought on “Wyświetlenie zawartości RSS’a (wbudowany widget) w nowym oknie

Comments are closed.