30 cze

Zmniejszanie wielkości pliku log’a MSSQL 2k8 +

W wersjach wcześniejszych, najprostszą metodą redukcji pliku log’a było uruchomienie komendy BACKUP LOG WITH TRUNCATE_ONLY a następnie SHRINKFILE. Ponieważ metoda ta jest/była raczej ryzykowna – tracimy zawartość pliku loga bez jego rzeczywistego backup’u, od wersji MS SQL SERVER 2008, opcja ta została wyłączona. Przy próbie jej użycia, otrzymamy komunikat:

'TRUNCATE_ONLY' is not a recognized BACKUP option.

W jaki sposób wykonać więc przycięcie log’a, jeżeli nie jesteśmy w stanie żyć z jego aktualnym rozmiarem?

Przełączamy bazę w tryb simple recovery, uruchamiamy standardową procedurę przycinającą i powracamy do trybu full recovery:

USE DBNAME
 ALTER DATABASE [DBNAME] SET RECOVERY SIMPLE WITH NO_WAIT
 DBCC SHRINKFILE(LOGFILENAME_log, 1)
 ALTER DATABASE [DBNAME] SET RECOVERY FULL WITH NO_WAIT

Właśnie straciliśmy zawartość log’a, dokładnie tak, jak w przypadku użycia ‚BACKUP LOG WITH TRUNCATED_ONLY’. Jednak, aby nie dopuścić do ponownego rozrostu pliku log’a i jednocześnie korzystać z dobrodziejstw full recovery, należy rozpocząć cykliczne backup’owanie log’a, np. tak:

BACKUP LOG [DBNAME] TO  DISK = N'C:\Backup\DBNAME.bak'

Jeżeli prawidłowo zaplanujemy odstęp między backup’ami, log nie powinien się rozrastać, a jednocześnie nadal posiadamy możliwość przywrócenia backup’u z dowolnego punktu w czasie.

24 lut

Ikona w zakładce przeglądarki

  • Utworzyć obraz o wymiarach 32×32 piksele, zawierający grafikę, którą chcemy umieścić w zakładce przeglądarki. Zapisać jako plik png.
  • Skopiować na serwer do jednego z podkatalogów folderu ‚uploads’
  • W menu ‚Wygląd’ wybrać Edytor i otworzyć do edycji plik header.php
  • W sekcji <HEAD> dodać wpis (zmieniając URL na rzeczywisty):
<link rel="icon" href="http://domena.com/wp-content/uploads/2014/01/site_icon-32x32.png" sizes="32x32" />
  • Zapisać plik header.php
  • Cieszyć się ikonką.
19 paź

Wyświetlenie zawartości RSS’a (wbudowany widget) w nowym oknie

W pliku ‚default-widgets.php’

class WP_Widget_RSS

w funkcji widget, linia 972

$title = „<a class=’rsswidget’ href=’$url’ target=’_blank’><img style=’border:0′ width=’14’ height=’14’ src=’$icon’ alt=’RSS’ /></a> <a class=’rsswidget’ href=’$link’ target=’_blank’>$title</a>”;
w funkcji wp_widget_rss_output, linie 1091,1093

echo „<li><a class=’rsswidget’ href=’$link’ target=’_blank’>$title</a>{$date}{$summary}{$author}</li>”;

echo „<li><a class=’rsswidget’ href=’$link’ target=’_blank’>$title</a>{$date}{$author}</li>”;