Zasady użytkowania

Wyłączenie odpowiedzialności

Cała zawartość dostępna na blogu „MegaCyb.org” jest udostępniona wyłącznie w celach informacyjnych. Właściciel tego bloga nie składa żadnych zapewnień co do dokładności lub kompletności jakichkolwiek informacji na tej stronie lub znalezionych poprzez linki zamieszczone na blogu. Właściciel MegaCyb.org nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w informacji, ani w zakresie jej dostępności. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, uszkodzenia lub szkody, spowodowane wyświetleniem lub wykorzystaniem tych informacji.

Komentarze są mile widziane, jednak właściciel bloga zastrzega sobie prawo do edycji lub usunięcia wszelkich przesłanych komentarzy, bez powiadomienia, z powodu:

Komentarz zostanie uznany za spam, lub prawdopodobny spam
Komentarz zawiera przekleństwa
Komentarz zostanie uznany za obraźliwy
Komentarz zawiera język nienawiści, groźby karalne, bezpośrednie ataki na osoby lub grupy

Właściciel bloga nie jest odpowiedzialny za zawartość komentarzy.

Warunki mogą ulec zmianie w dowolnym czasie i bez powiadomienia.